Zdravé očko na jednoletém dřevě musí být na řezu zelené, nikoli hnědé.