Letorosty na patě keře vyrůstající ze spících oček