Vhodná délka letorostů pro zastrkávání do prvního dvoudrátí