Dobře zastrkané a rozprostřené letorosty v dvoudrátí